Centre Culture Régional
Dudelange opderschmelz

1a rue du centenaire
L-3475 Dudelange

29.03.2014

20h00
opderschmelz - Grand Auditoire

Ouverture des portes à 19h30

Prévente / Vorverkauf

10 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Caisse du soir /
Abendkasse

15 €

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Prévente / Vorverkauf

10 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Caisse du soir /
Abendkasse

15 €

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Text :                       Jemp Schuster

Musek:                    Georges Urwald

Spill :                       Michèle Turpel a Jemp Schuster

Piano:                     Georges Urwald

Produktioun:          Spektakel Asbl

Eng Fra an e Mann. Se schwätzen déi selwecht Sprooch a verstinn sech awer net. Kuckt d’Fra et vu vir, da gesäit de Mann et vun hannen. Wat fir hie wichteg ass léisst si kal. De Mann wëllt ëmmer nëmmen dat eent, an d’Fra denkt ëmmer nëmmen un dat anert. Et kéint ee verzweiwelen, et kann een awer och driwwer laachen, an dat alles net esou eescht huelen.      

RECTO VERSO, dat heescht d’Liewen ass villsäiteg. Wéi seet d’Fra: Mäi Mann an ech mir sinn äis eens, hie mécht dat wat ech soen. An hie behaapt: wann ech eng Fra wier, da wier ech frou, wann ech esou e Mann ewéi mech hätt.