Centre Culture Régional
Dudelange opderschmelz

1a rue du centenaire
L-3475 Dudelange

12.05.2016

20h00
opderschmelz - Grand Auditoire

Prévente / Vorverkauf

10 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Caisse du soir /
Abendkasse

15 €

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Achetez votre ticket aux places de
prévente habituelles ou
directement en ligne.

Kulturpass

Entrée libre / Freier Eintritt / Free Entry

2 Tickets (18.2.+12.5.)

Prévente / Vorverkauf

15 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

2 Tickets (18.2.+12.5.)

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Achetez votre ticket aux places de
prévente habituelles ou
directement en ligne.


De Pierre Puth liest begleed vum Paul Dahm um Piano an Saxophon.

De Pierre Puth an de Paul Dahm presentéieren den drëtten Deel vun hirer Trilogie iwwert Lëtzebuerger Geschicht, Traditiounen, Spezialitéiten an aner Besonnechkeeten ënnert dem Titel : De Fuendel héich gehalen!