Centre Culture Régional
Dudelange opderschmelz

1a rue du centenaire
L-3475 Dudelange

28.01.2023

10h00
opderschmelz

Ouverture des portes à 10h00

Entrée libre / Freier Eintritt / Free Entry

 • FR
 • DE
 • LU
 • de 10h00 à 18h00 au CENTRE CULTUREL REGIONAL DUDELANGE OPDERSCHMELZ

  En collaboration avec la Bibliothèque régionale et la Commission de la famille de Dudelange

  GRAND AUDITOIRE

  Amitié Plurielle-Luxembourg

  Andy Genen & John Rech

  Anja Di Bartolomeo

  Atelier Kannerbuch

  Bibliothèque Régionale de Dudelange

  Chandre

  Chantal Maquet

  D'Frënn vun der 9. Konscht

  Dany Gales

  Diddeleng Hëlleft

  Ernster Éditions

  Éditions Guy Binsfeld

  Éditions Op der Lay

  Éditions Phi 

  Éditions Santec

  Éditions Schortgen

  Éditions Zoom

  Henriette Nittel

  Jacky Jack

  Kremart Edition

  Librairie Diderich

  Librairie Ernster

  Librairie Pessoa

  Libreria Italia-Lussemburgo

  Maryse Krier

  Michel Rodrigue

  Mireille Weiten-de Waha

  Monique Feltgen

  Nadine Scholtes

  PersPektiv Editions

  Sabrina Kaufmann

  Sylvie Collignon-Mathieu

  Tunn Grimée

  Liesunge fir Kanner - Atelier 1&2

  10h10 Viviane Daman

  „Kanner, Computeren an eng Rettungsaktioun" - Éditions Phi

  Ab 8 Joer - Lētzebuergesch

  10h40 Luc Marteling

  „Wei een e Reebou fänkt" - Kremart Edition

  4 bis 8 Joer - Lëtzebuergesch

  11h30 Dany Gales

  "Minimaus"

  2 bis 8 Joer - Lëtzebuergesch

  13h00 Henriette Nittel

  „Sonneblummekand"

  2 bis 6 Joer - Lëtzebuergesch

  13h40 Martine Schoellen

  "Dei dräi Béis" & "Keen ze vill um Biesemstill" - Éditions Guy Binsfeld

  3 bis 9 Joer - Lëtzebuergesch

  14h20 Renée Weber

  „Dem Louis seng Nues" - Éditions Op der Lay

  6 bis 8 Joer - Lëtzebuergesch

  15h00 Sophia de Mell Breyner Andresen

  "A Fada Oriana, Die Fee Oriana" - Oxalá Editora

  Ab 7 Joer - Portugisesch an Däitsch

  15h40 Vanessa Gabriel

  "De Feierfuuss" - Atelier Kannerbuch

  Ab 3 Joer - Letzebuergesch

  16h20 Maryse Krier

  "Das Kind und der große Vogel"

  9 bis 11 Joer - Däitsch

  17h00 Jacky Jack

  „Claris déi chicksten Maus vu Parāis"

  Ab 5 Joer - Lëtzebuergesch

  Jugendliesungen - Atelier 3

  11h00 Chantal Maquet

  „Dat huet jo näischt mat mir ze dinn"

  Lëtzebuergesch

  13h00 Anja Di Bartolomeo

  „Koma 21" - Éditions Guy Binsfeld

  Lëtzebuergesch

  Poppentheater- Proufsall HMD

  11h00 & 15h00 "Cubi Poter"

  Compagnie Crazy Comics Puppets

  4 bis 105 Joer - Franséisch

  Workshops

  Pinsatelier

  Bicher mat Éditions Zoom