Centre Culture Régional
Dudelange opderschmelz

1a rue du centenaire
L-3475 Dudelange

10.12.2019

14h00
Réserve Naturelle Haard

Ouverture des portes à 13h30

Kanner

Prévente / Vorverkauf

5 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Kanner

Caisse du soir /
Abendkasse

7 €

Kanner

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Kanner

Prévente / Vorverkauf

5 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Kanner

Caisse du soir /
Abendkasse

7 €

Kanner

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Kanner

Prévente / Vorverkauf

5 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Kanner

Caisse du soir /
Abendkasse

7 €

Kanner

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Kanner

Prévente / Vorverkauf

5 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Kanner

Caisse du soir /
Abendkasse

7 €

Kanner

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Erwuessener

Prévente / Vorverkauf

15 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Erwuessener

Caisse du soir /
Abendkasse

20 €

Erwuessener

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Erwuessener

Prévente / Vorverkauf

15 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Erwuessener

Caisse du soir /
Abendkasse

20 €

Erwuessener

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Erwuessener

Prévente / Vorverkauf

15 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Erwuessener

Caisse du soir /
Abendkasse

20 €

Erwuessener

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Erwuessener

Prévente / Vorverkauf

15 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Erwuessener

Caisse du soir /
Abendkasse

20 €

Erwuessener

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Luisa Bevilacqua, Iddi a Spill

Linda Bonvini, Regie

Nico Tremblay, Luuchten 

****

Fotosrechter: Literarische Hühner. Fotografien von Beth Moon. 

Elisabeth Sandman Velag 

****

ALTER / ÂGE : 8+

SCHOULKLASSEN / CYCLE 3 + 4

DAUER / DURÉE : 45'

OBJETSTHEATER OP LËTZEBUERGESCH

****

Wat koum fir d’éischt: d’Ee oder d’Hong? Op dës Fro versicht dat klengt Clémentine eng Äntwert ze fannen. Säi Virwëlz bréngt hatt an der Bomi hiren Héngerstall. Do entdeckt hatt den Henry, d’Chica Loca, d’Elizabeth an d’Madeleine, mee net d’Äntwert op seng Fro. Net schlëmm! D’Clémentine fuerscht monter weider a stéisst op vill Spannendes, dat hatt iwwer d’Joren zu enger eenzegaarteger Sammlung zesummendréit. E poetescht an humorvollt Stéck iwwert d’Wichtegkeet, am Liewe Froen ze stellen.

****

Fotosrechter: Literarische Hühner. Fotografien von Beth Moon.

(c) Mike Zenari

Elisabeth Sandman Velag 

***

ALTER / ÂGE : 8+

SCHOULKLASSEN / CYCLE 3 + 4

DAUER / DURÉE : 45'

***

Produktioun: Rotondes Luxembourg

Kreatioun: Mee 2018 um Marionettefestival zu Toodler