Centre Culture Régional
Dudelange opderschmelz

1a rue du centenaire
L-3475 Dudelange

08.02.2018

20h00
opderschmelz - Grand Auditoire

Ouverture des portes à 19h30

Kulturpass

Entrée libre / Freier Eintritt / Free Entry

Kulturpass

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Prévente / Vorverkauf

15 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Caisse du soir /
Abendkasse

20 €

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Et spillen : Josiane Fritz, Monique Kayser, Denise an Fons Ruppert

Texter : vun all eisen Auteuren, erausgesicht vun eis an dem Claude Lamberty 

Musik: Paul Dahm 

... an um Enn och nach e Buch!

En Experiment!

Am Dezember 2016 huet de Lëtzebuerger Literaturarchiv e Buch iwwert d'Geschicht vum Kabaretsensembel Peffermill(ch)en erausbruecht. D'Peffermill(ch)en huet zwar decidéiert fir keng nei Programmer méi ze ze spillen, mee si wëllt versichen dëst Buch virzestellen.

Wéi awer stellt e Kabaretensembel säin eegent Buch vir?

Ass e Kabaretsbuch iwwerhaapt virstellbar? Kabarettiste stellen an hire Virstellunge Programmer mat satireschen Texter vir, mee si maachen sech keng Virstellung iwwert eng Virstellung vun hirer eegener Buchvirstellung. Et kann een sech awer gutt virstelle bei dëser Buchvirstellung aus deene ville Virstellungen, déi si an deene leschte Jore virgestallt hunn, eng eenzeg Virstellung ze maachen. Da wär dat Buch zwar nach ëmmer net virgestallt, mee Dir hätt eng Virstellung dovun, wat an deene sëlleche Virstellunge virdru virgestallt gouf..., a wat dowéinst alles an deem Buch drastoe kéint.


Kulturpass welkomm!

Kann een esou eng Buchvirstellung maachen ouni op aktuell Themen ze reagéieren??? Neen!!!Kulturpass wëllkomm.