Centre Culture Régional
Dudelange opderschmelz

1a rue du centenaire
L-3475 Dudelange

13.12.2016

19h30
opderschmelz - Petit Auditoire

Ouverture des portes à 19h00

Pass TON

Entrée libre / Freier Eintritt / Free Entry

Pass TON

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Prévente / Vorverkauf

10 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Caisse du soir /
Abendkasse

15 €

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

3 Konferenzen

Prévente / Vorverkauf

20 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

3 Konferenzen

Caisse du soir /
Abendkasse

20 €

3 Konferenzen

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Ëmmer nees daucht de Begrëff vu politescher Konscht op... oder éischter ëmmer manner oft...  Den däitsche Philosoph Walter Benjamin huet et an den 30. Joer esou ëmschriwwen : „So steht es um die Ästhetisierung der Politik, welchen der Faschismus betreibt. Der Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst.“ Mä wéi steet et haut mat de Relatioune vu Konscht a Politik? Kann, zum Beispill, Konscht déi subventionéiert ass iwwerhaapt eng reell kritesch Positioun zu hirem politesche Kontext bezéien?

Conférencier : Christian Mosar, critique d'art et de cinéma indépendant