Centre Culture Régional
Dudelange opderschmelz

1a rue du centenaire
L-3475 Dudelange

25.10.2016

19h30
opderschmelz - Petit Auditoire

Ouverture des portes à 19h00

Pass TON

Entrée libre / Freier Eintritt / Free Entry

Pass TON

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Prévente / Vorverkauf

10 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Caisse du soir /
Abendkasse

15 €

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

3 Konferenzen

Prévente / Vorverkauf

20 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

3 Konferenzen

Caisse du soir /
Abendkasse

20 €

3 Konferenzen

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Eng kuerz Kulturgeschicht fir ze weise wéi aus Liewensalternativen an Avant-Garden och alt emol totalitäert a konservatiivt Behuele ginn ass. Tëscht den 2 Weltkricher, also an den 20. an 30. Joer hunn sech iwwerall an Europa, an och an den USA, ganz nei a modern Konschtformen entwéckelt, déi di nei Erfindung vun der moderner Gesellschaft, nämlech den Alldag, zu engem Liewens- oder Gesamtkunstwerk wollte maachen. Dat alles ass och op deem Buedem gewuess aus deem spéider d’Nazie krauche sollten. Et waren der also derbäi déi sech fräi gedanzt hunn, fir spéider besser mat ze marschéieren. 

Conférencier : Christian Mosar, critique d'art et de cinéma indépendant