Centre Culture Régional
Dudelange opderschmelz

1a rue du centenaire
L-3475 Dudelange

02.02.2016

19h30
opderschmelz - Petit Auditoire

Ouverture des portes à 19h00

Prévente / Vorverkauf

10 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Caisse du soir /
Abendkasse

10 €

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Cycle de 6 conférences

Prévente / Vorverkauf

35 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Cycle de 6 conférences

Caisse du soir /
Abendkasse

35 €

Cycle de 6 conférences

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Den Alex Bodry, Députéierten, Éirebuergermeeschter vun Diddeleng an langjährechen President vun "les Amis de l'Histoire du Mont St.Jean, interesséiert sech zenter jeehier fir d'Geschicht vun Diddeleng. Hei presentéiert hien en Haus wat eng wichteg Roll an der Diddelenger Geschicht gespillt huet : de Kräizbierg.

6 Diddelenger oder mat Diddeleng staark verbonnen Persounen schwätzen zu engem Diddelenger Sujet deen hinnen besonnesch um Häerz léit an iwwert deen si recherchéiert hunn. Si erzielen eis Geschichten déi eist Wëssen iwwert d'Geschicht vun eiser Stad wäerte kompletéieren. Du bass nëmmen vun Diddeleng wann de weess, dat ... ass de Motto vun dësem Cycle vun Konferenzen. Mir freeën eis allerhand gewuer ze ginn iwwer eis Stad.
Dënschden 2. Februar - Alex Bodry : De Kräizbierg, seng Geschicht a seng Awunner
Dënschden 15. Mäerz - Nadine Geisler : Diddeleng : Nimm vun Stroossen, Nimm vun Fraen
Dënschden 26. Abrëll -  Laura Caregari : D'Geschäftswelt zu Diddeleng – Geschicht an Evolutioun
Dënschden 10. Mee -  Antoinette Reuter : Jüdesch Präsenz zu Diddeleng
Dënschden 28. Juni -  Lucien Blau : Sozialgeschicht vun den Diddelenger Fussballveräiner vu fréier an haut
Dënschden 27.September - Claude Kugeler: De Militärkierfecht um Gehaansbierg
 
Réservation : Ange Klein

T.516121-811 - ange.klein@dudelange.lu

Conférence 10€ - Cycle 6 conférences 35€