Centre Culture Régional
Dudelange opderschmelz

1a rue du centenaire
L-3475 Dudelange

19.05.2015

19h30
opderschmelz - Petit Auditoire

Conférence

Caisse du soir /
Abendkasse

10 €

Conférence

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Achetez votre ticket aux places de
prévente habituelles ou
directement en ligne.

Conférencier: Christian Mosar, critique d'art indépendant

« Paradiso Venezia ? »

Op der Konschtbiennale 2015 stellt de Filip Markiewicz am lëtzebuerger Pavillon vun der Ca’del Duca aus. Hien an eng ganz Partie Anerer hate virdru schonn Eenzelausstellungen am Diddelenger Centre d’Art ( z.B. Bouschet & Hilbert, Catherine Lorent, Feipel & Bechameil etc..). An dëser Konferenz geet ett ëm d’Roll vun der eelster Konscht-Biennale déi den 9.Mee nees ugefangen huet.

Réservation : Patricia Jochheim T.516121-290 - patricia.jochheim@dudelange.lu

Conférence 10€