Centre Culture Régional
Dudelange opderschmelz

1a rue du centenaire
L-3475 Dudelange

22.01.2014

20h00
opderschmelz - Grand Auditoire

Ouverture des portes à 19h30

Prévente / Vorverkauf

20 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Caisse du soir /
Abendkasse

20 €

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Et spillen : Monique Melsen - Marcel Heintz - Al Ginter - Karin Seywert

Regie vum Guy Geimer

Auteuren : Roll Gelhausen, Jay Schiltz, Al Ginter, Guy Wagner, Josy Braun, Jhemp Hoscheit

Musek : Camille Nanquette, Marc Schmidt

Technik : Charles Stoltz

Kostümer : Sylvie Hamus a Cristina Kneip

© photo Raymond Erbs

Psssst!!!! Näischt weidersoen, et ass alles geheim. Esou geheim, datt all Mënsch et weess! Jidderee weess eppes, awer kee vill, an ob et iwwerhaapt stëmmt, dat sief dohigestallt. Wou kommen déi Informatiounen hier? Ass do éieren een net dicht, gëtt éieren nogehollef, nogesicht, nogefuerscht, nogebuert oder ass d'Material muedebëtzeg? Well dann zitt et aus de Lächer an et facht; et ass eppes faul!All déi Ondurrenheete kommen un d'Liicht, awer si géingen se léiwer verstoppen an nimools weisen. Du kriss alles um Plateau zerwéiert, mee pak nëmmen näischt un! Du verbrenns der Patten. Dat si gliddeg Eisen ...Hues du nach ëmmer net bekäppt?